Reynaert in de tijd

Sleutelmomenten uit het ontstaan, de herontdekking, de bestudering en de verspreiding van de Reynaert-stof. De nummers verwijzen naar de pagina in De Reynaert waar uitgebreider aandacht wordt besteed aan de gebeurtenis of de publicatie. Een aantal sleutelpublicaties is niet voorzien van een paginanummer; de aantekeningen (en het register) documenteren hoe zij doorlopend belangrijk zijn voor het hele boek.

JaarGebeurtenisPagina
Kort voor 1050Ecbasis captivi71
Kort voor 1050Ysengrimus69, 198
1170-1250Roman de Renart141
ca. 1180Le Jugement de Renart/Li Plaid10-11, 143
ca. 1250Willem schrijft Van den vos Reynaerde280
ca. 1270R in handschrift E (Fragmenten Darmstadt)116
ca. 1270R in handschrift G (Fragmenten Rotterdam)116
ca. 1270Le Couronnement de Renart287
ca. 1272Reynardus Vulpes101
ca. 1340R in handschrift F (Dyckse handschrift)114
ca. 1400R in handschrift A (Comburgs handschrift)113
ca. 1470R in handschrift B (Reynaerts Historie)121
ca. 1470Ketelaer en De Leempt drukken Reynardus vulpes101
1479Gheraert Leeu drukt Reynaerts historie in proza (P)85, 91, 123
1487Gheraert Leeu drukt R in verzen (Rijmincunabel D)122
Eind 15e eeuwR in handschrift J (Fragmenten Brussel)116
1566R in tweetalige editie Plantijn85, 101
ca. 1650Den grooten ende nieuwen Reinaert de Voss89
1651Bewerking Segher van Dort86, 101, 319
ca. 1670Allart van Everdingen maakt 57 Reynaert-etsen88
1752Reineke der Fuchs van Gottsched90
1794Goethes Reineke Fuchs93
ca. 1800Friedrich Gräter ontdekt het Comburgse handschrift (A)113
1811Oproep van Grimm in de Algemeene Konst- en Letterbode95
1812Editie Gräter van A94
1834Jacob Grimm geeft Reinhart Fuchs en R uit95
1834Jan Frans Willems publiceert zijn herberijming68
1836Jan Frans Willems publiceert wetenschappelijke editie66
1836KB Brussel verkrijgt Handschrift B68
1838Schooleditie Jan-Baptist van Hemel en Jan Frans Willems100
1856Editie Jonckbloet96
1874Schooleditie Julius de Geyter100
1884De oude en de jongere bewerking van den Reinaert, proefschrift van J.W. Muller
1887Editie Van Helten
1907Degering ontdekt het Dyckse handschrift (F)114, 131
1908Willem de Vreese maakt vondst Dyckse handschrift bekend131
1909Schooluitgave C.G. Kaakebeen en J. Ligthart100
1909/1921Editie Buitenrust Hettema
1910Editie Degering van F131
1913De toponymie van de Reynaert door Isidoor Teirlinck76
1917Critische commentaar op: Van den Vos Reinaerde door J.W. Muller.134
1920De psychologie van ‘Van den vos Reynaerde’ van August Defresne272
1925H.A. Kroon ontdekt ‘Bi Willeme’257
1925Toneelversie door Paul de Mont357
1933De fragmenten van handschrift G worden gekocht door de Rotterdamse Gemeentebibliotheek.116
1933Brusselse lezing van Menno ter Braak350
1941Eerste druk van Reinaart de Vos van P. De Zeeuw in de serie Oud Goud.28
1942Exegetische commentaar op Van den Vos Reinaerde door J.W. Muller135
1944Muller voltooid zijn derde, herziene Reynaert-editie135
1949Onuitgegeven proefschrift Edouard Léonard over de proloog van R125
1952W. Gs Hellinga publiceert Van den vos Reynaerde. Diplomatisch uitgegeven naar de bronnen voor het jaar 1500.52
1955Eerste “Reynaertroute” in Hulst geopend.79
1955Wapenbroeders van Louis Paul Boon200
1958‘Het laatste woord is aan Firapeel’ artikel van W. Gs Hellinga251
1964Gerard Arendt promoveert op Die satirische Struktur des mittelniederländischen Tierepos ‚Van den vos Reynaerde‘. (publicatie in 1965)37
1968Editie Huygens van Reynardus vulpes
1969Editie Tinbergen en Van Dis. 19de druk.30-31
1970De andere Reynaert van K. Heeroma274
1971Fragmenten handschrift J (Brussel) ontdekt116
1973Massaspel Sint Niklaas357
1973-74‘Historiciteit en chronologie in Van den vos Reynaerde’ artikelen van L. Peeters265
1975Nu gaet Reynaerde al huten spele van F. Lulofs208
1983Editie Lulofs210
1986De waarheid als leugen, proefschrift van Paul Wackers
1988Oprichting Reynaertgenootschap te Sint-Niklaas + De eerste editie van het tijdschrift Tiecelijn.78
1988J. Goossens, De gecastreerde neus185
1991Handschrift F (Dycks handschrift) gekocht door de Universiteitsbibliotheek Münster114, 185
1991Reinaert en Renart, proefschrift van André Bouwman
1994Ruimte en naamgeving in Van en vos Reynaerde, proefschrift van Rik van Daele
1996‘Botsaerts verbijstering’, artikel van J. Reynaert
1999Schooleditie Hubert Slings
2001Reinaerts streken van Jozef Janssens en Rik van Daele
2002Editie Bouwman & Besamusca
2007Hans Rijns (ed.), De gedrukte Nederlandse Reynaerttraditie
2010R. Malfliet, Van den vos Reynaerde. De feiten
2018Vossen, expeditie in het land van Reynaert van Fernand Huts79
2022René Broens, Het Reynaertraadsel