Aanvullingen & Correcties

Op deze pagina komen aanvullingen en correcties op De Reynaert. Ze zijn aangebracht door attente lezers en collega’s, berusten op nieuw verschenen publicaties of komen voort uit lectuur na afsluiting van het boek. 

Aanvullingen

In voorbereiding

Correcties

De eerste echte fout

Het boek was nog niet verschenen (maar al wel in druk), of de auteur ontdekte al zijn eerste echte misser. Tot tweemaal toe (p. 153 en 325) betitelt De Reynaert Cuwaert de haas als iemand “die nooit jegens enig dier misdeed”, als ware dit een formulering uit de Reynaert zelf. Maar dat staat er helemaal niet! In vers 134-137 beschuldigt Pancer de bever Reynaert van een misdaad (overdaet)jegens Cuwaert die een der grootste is die noyt enich dier ghedede, m.a.w. “die ooit een dier pleegde”. Dat is heel iets anders, en wordt hier betrokken op Reynaert, niet op Cuwaert. Vermoedelijk is de onschuld van de blode Cuwaert – en, spiegelbeeldig, Reynaerts wreedheid jegens hem – zozeer in schrijvers’ hoofd gaan zitten dat hij de haas zelfs liet typeren als quasi-onbevlekt ontvangen. Het was mooi geweest als dat er had gestaan, in het Middelnederlands. Maar zo zijn we niet getrouwd in de filologie, en dus excuus hiervoor.